Fremtidens varehandel


For seks år siden ville jeg enkelt kunne lagt føringer for utvikling av nye butikk konsepter basert på kunnskap og lang fartstid som leder for utvikling av kjedekonsepter, for internasjonale og store norske selskaper innen varehandel. I dag er virkeligheten en annen, jo mer kunnskap jeg tilegner meg, jo mer jeg prater med medstudenter og lytter til mine barn desto større er kompleksiteten rundt fremtidsbildet når det kommer til varehandel. Teknologiutviklingen vil åpne for enda flere muligheter og få begrensninger, dette vil påvirke samfunnet samt forbrukertrender. Morgendagens forventninger til gode handleopplevelse er det ingen som kan forutsi. Det vi vet er at den vil kreve tilgjengelighet, enkle handlemåter, høy nyhetsverdi, service, trygghet, og fleksibilitet. Med andre ord ja takk begge deler, i fortsettelsen vil jeg dele mine refleksjoner om fremtidig varehandel og gode handleopplevelser.

I dag er det enklere å starte nettbutikk kontra fysiske butikker. Fordi nettverks økonomien utkonkurrerer forretninger som må ta høyde for en hel verdikjede. De er mer lønnsomme på et økonomisk plan, trenger færre menneskelige ressurser og når raskere ut til eksisterende og nye potensielle kunder. Parrallelt med denne  utviklingen har nordmenn også tilegnet seg mer kunnskap om nett handel og dermed handler de mer via nettbutikker.  Post Nord kunne i januar fortelle at de hadde flere forsendinger i løpet av januar enn de hadde i julerushet i desember. Med dette som bakteppe er det enkelt å konkludere med at suksessen ligger i nettbutikker kontra fysiske butikker. Dette er feil etter min mening, fordi mennesker er sosiale og stimuleres ved å møte andre mennesker. Med andre ord for å dekke forbrukers fremtidige behov så trenger vi fysiske butikker. Når det er sakt vil det kreve store endringer og utvikling for å skape optimale handleopplevelser for å tilfredstille kundens forventninger til butikk besøk.

Slik jeg ser det må varehandel integrere nettbutikk i butikk og gjerne omvendt. Det jeg mener er at de forskjellige kanalene må sees på som en enhet. E- handel og fysiske butikker bør behandles som en kanal og derfor bør de speiles slik at gjenkjennelse effekten er tilstede uavhengig av hvor kunden tilslutt velger å handle. Med speiling mener jeg  samme struktur på  avdelings oppbygging, samme oppsett for kategorisering av produkter, produktinformasjon, farger, design og logo bruk, bilder og bruk av film samt nyhetsverdi, fleksibilitet, returrett, service osv.  Når en sammkjører nett og butikk vil det være enklere og tilrettelegge for aktiviteter som er tilpasset andre kanalvalg som Facebook, Instagram osv.  Hensikten med sosiale medier er å dele informasjon og skape engasjement, men for å oppnå god kundedialog og dra nytte av deres tilbakemeldinger angående produkter, annonser, utvalg osv. Så bør en gi tydelige signaler om hva man er og for hvem. Mine refleksjoner om fremtidig varehandel er flere, jeg vil i fortsettelsen trekke frem tre tenkelige scenarier.

Big data , kunstig intelligens og algoritmer gjør at fremtidens suksess bedrifter trenger gode grunndata og riktige valg av systemer for å analysere markedet og  kundens adferd. Disse verktøyene er også viktige  forutsetninger for mine scenario.

Senario 1. Tilgjengelig informasjon og analyse gir varehandelen informasjon om fremtidige behov som kan brukes for å være i forkant, da mener jeg før kunden selv er klar over behovet. Eksempelvis: du er glad i å løpe og handler dine varer hos Nike. Butikken har registrert dine personlige data og kjenner til dine kjøp, samt dine interesser, i hvilken bransje du jobber, sivil stand og hvor du bor. Når våren kommer får du uoppfordret besøk av en personlig shopper fra Nike og  du får tilbud om å kjøpe en utstyrspakke. Den inneholder  løpesko for dine føtter ( riktig løpesett ), sports tekstil i riktig størrelse og sportsklokke i et design tilpasset din smak.

Scenario 2. Forbruker skanner hele kroppen og lager en virtuell utgave av seg selv, en avatar. Nå kan kunden søke i nettbutikk,  blader eller kataloger å prøve alt som faller i smak på sin dobbeltgjenger. Via mobilen kan kunden vurdere stil, farger fasong osv. Når aktuelle varer dukker opp sendes informasjon og bilde av kundens avatar til butikk og butikk besøk avtales. I fysisk butikk vil en “design konsulent”  finne frem antrekket som er av interesse samt forslag til nye antrekk  basert på de opplysningene som er oversendt. De nye forslagene  kan være mindre kolleksjoner som ikke finnes på nett eller nyheter som ikke er publisert enda. Butikken planlegger kundens ankomst ut i fra  personopplysninger om hvordan type butikk miljø som kan øke kundens handleglade. Dette kan være valg av musikk, lyssetting, riktig service grad og tidsbruk, ønsker kunden og handle raskt og effektivt eller skal man ta høyde for et langt besøk. Alle varer som er forespurt henger klart i prøverom når kunden kommer til butikk, og ved kjøp av varer avtales hjemme levering.

Scenario 3.  Fysiske butikker brukes som shopping partys, med venner og bekjente i sosiale nettverk. I forkant av et shopping party inviteres de utvalgte via sosiale medier til eksempelvis sporty party i Nike butikken ved Carl Johansgate. I invitasjonen ligger det linker til inspirasjon for sunn kosthold, nye trender innen trening, sportstøy, treningsutstyr og sko. De  inviterte kan prøve ut passform og størrelse på sin avatar  og sender ønsket antrekk og utstyr til Nike butikken. På selve dagen vil butikken i en tidsavgrenset periode kun slippe inn inviterte gjester.  Butikk lokalet fylles opp med antrekk som er forespurt pluss nyheter og utvalgte spesialiteter for anledningen. Kostholdsekspert, personlig trener, danser, yogalærer og kunnskapsrike personlig shopper er alle  tilstede.  For å gjøre shopping party vellykket, med bra stemning mye latter og god omsetning. Alle solgte varer levers på hjemmeadresse.

Det er interessant og følge sterke merkevarer for å tyde hvordan de utvikler seg for å  møte fremtidens varehandel, jeg vil i fortsettelsen kommentere noen grep som blir gjort av IKEA og Nike.

IKEA har utviklet en virtuell AR app, denne visualiserer møbler som kan settes inn i ditt kjøkken, stue, soverom, osv. Teknologien gir er en helt ny kundeopplevelse som bringer produktene visuelt inn i ditt hjem med faktiske mål og størrelse.  Dette gjør at man enkelt kan se om løsningene er bra,  om interiøret passer eller ikke. På denne måten kan man eksempelvis skanne alle rom i en leilighet og innrede på nytt så mange ganger man måtte ønske. Ved å laste ned appen får en tilgang til hele IKEA sitt utvalg på  sin smarttelefon og videre inn i hjemet. Jeg tror AR app kan revolusjonere våre handlevaner slik jeg beskriver i mine scenario. Dette gir også et bilde på hvor langt enkelte løsninger har kommet og igjen hvilke endringer varehandelen står ovenfor.

Nike tar grep ved å omfavne sine egne merkevarer og etablerer  nå flere rene Nike butikker. De trekker seg ut av sports kjeder som ikke skaper gode handleopplevelser for deres målgruppe. Samtidig  investerer de i shopper og egne ansatte for å drifte Nike sitt brand i store etablerte sports varehus. Det kan minne mye om det Apple har gjort de siste åtte årene. Jeg tror dette er grep som gjøres for å ha mer kontroll over merkevaren samt tettere kunde dialog i fysiske utsalgssteder. Med en større butikk masse og en god internasjonal nettbutikk vil de etter min mening ha bedre forutsetninger for å lykkes. Fordi som tidligere nevn vil forbruker i fremtiden handle i fysiske butikker samt i nettbutikker.  Ved å kombinere utsalgsstedene  på en måte som engasjerer, overrasker, frister og byr på gode handleopplevelser vil de lykkes også i fremtiden.

 

 

 

 

 

Søke-optimalisering på en to tre

Vi lever i et samfunn preget av store endringer, høy konkurranse, krav om fornyelse og fokus på kompetanse. Ved å kjenne til effekten av søke-optimalisering vil du garantert ønske å tilegne deg kunnskap fordi den er effektiv og tidsbesparende. I fortsettelsen vil jeg beskrive veien til optimalisering av søk gjennom seks trinn.

1. Slik fungerer Google, nettjenesten er verdensomspennende og omfavner ekstremt mye informasjon og fakta gjennom tekst, kart, video , bilder og mer. Kunnskap om hvordan Google fungerer vil gi deg fordeler ved innhenting av informasjon, ved å utvide dine søk vil du også få tilgang til ny informasjon du ikke ante eksisterte. I tillegg kan du kontrollere om dine opplysninger er riktig. Samme hvor du befinner deg så vil Google sine nettsider være like. Innholdet derimot er ikke det samme fordi det styres av lovpålagte retningslinjer fra regjeringen. I Norge er det stortinget som vedtar regler, dette håndheves gjennom internettleverandører som som Telenor, Telia osv. Disse utestenger såkalte IP adresser, nettsider som vi ikke skal ha tilgang til. Eksempelvis the piratebay.org denne siden er ikke tilgjengelig i Norge, men i USA er den åpen for alle. Amerikanere er veldig opptatt av “fri presse”, de er liberale det vil si at alle skal få ytre sine meninger. Fri presse er også grunnen til at de fleste IP adressene eller nettsidene er lovlige og åpne for alle. I motsatt ende av skalaen har vi Kina, et strengt regime styrer nettleverandørene med jerngrep. Mye sensur og nøye utvalgte IP adresser er et faktum og straffbart om det brytes. Dette gjør at flere prøver ut nye veier for å utvide sine søk, eksempelvis ved å kamuflere brukers opprinnelige tilhørighet. Proxy blir ofte benyttet fordi den kamuflerer bruker og virker som et mellomledd mellom server og bruker. På denne måten vil Proxy gi brukeren tilgang på lik linje med de retningslinjene som gjelder i det landet serveren er etablert. Dersom serveren er i Amerika så vil bruker få tilgang på lik linje med amerikanske brukere.

2. Når du skal utvide det du vet, så har nettverkstjenesten  mange ulike funksjoner som hjelper med å utvide søk. Eksempelvis da jeg fulgte med herrelaget under håndball EM holdt jeg meg oppdatert blant annet via google søk. Ved å skrive håndball 2018 fikk jeg flere søkeforslag. Forslagene kom raskt, jeg rakk kun å skrive noen bokstaver før de var der.  Google kommer med forslag til aktuelle temaer  basert på det man skriver, det er også en fordel om man er usikker på stavelse av ord og utrykk. Når søket er fullført dukker det opp flere forslag , disse er basert på tilsvarende tema som matcher mine søk.  Søket viser også (til høyere for meg på samme nettside) informasjon om EM, hvilke nasjoner som deltar, når mesterskapet starter og slutter, hvem som er vertsnasjon osv.  Klikker jeg på denne informasjonen, eksempekvis Kroatia som er vertsnasjonen så kommer jeg til en side om Kroatia.  Nederst på samme side kan jeg også se søkealternativer som er relatert til det emnet jeg ønsker å innhente in formasjon om . Søket har gitt meg mer fakta enn det jeg hadde forventet. Det skjer automatisk ved at nettverktjenesten åpner for flere alternativer som fører til nye veier og mer informasjon, med andre ord så fører det til ert utvidet søk.

3. Avansert teknologi,  gjør det raskere å finne fakta man er ute etter. Løsningen er en operatør som fungerer som en kommando som legges til søket for å gi Google spesielle introduksjoner om hvordan den skal håndtere et bestemt søkeord. De mest kjente introduksjonene for avansert søk er pluss, minus og fnutter før og etter søkeord. Eksempelvis:

 – ( + ) Med pluss som fortegn. Jeg ønsker å søke etter hundefrisør i Asker,  og får 135.000 resultater. Jeg kan velge hund+ frisør + asker og reduserer resultatet til 53.

– ( – ) Med minus som fortegn. Jeg kan søke etter hundeutstyr og og får 268 000 resultater. Flere av resultatene viser og så hundefôr det er jeg ikke ut etter. Slik begrenser jeg søket hundeutstyr – for , da får jeg 127.000. Jeg ønsker å begrense ytterligere ved å fjerne hundeleker, samtidig som jeg vil se resten av utvalget. Hundeutstyr – leker gir meg et resultat på 66.900. Dette er et eksempel på hvordan man kan redusere antall søk ved hjelp av minus tegnet.

– ( ” ) Med fnutter som pakker inn mitt søk . Jeg ønsker å søke på meg selv , men opplever at flere av resultatene er uinteressante. Jeg benytter “hilde michelet” og søket havner på 167 kontra 112.000 treff.

4. Slik finner du fakta raskere, frem til nå har det dreid seg om tekniske søk, ved enkle grep kan du også søke med bilder.  Det eneste du trenger å gjøre er å velge image eller bilder ved å søke i Google. Deretter velg et bilde , du kan velge å laste det opp, eller dra det over i søkefeltet til Google eller legg det til en nettadresse. Det er flere muligheter du velger den som passer deg best. Resultatet er forbløffende eksempelvis et svart hvitt bilde av en hummer viste seg å være fra en bok fra 1829. Informasjonen kommer ved et tasteklikk, dette viser igjen hvilke muligheter som ligger i nettjenesten.  Et pent landskapsbildet skjuler også informasjon, ved å bruke bildesøk fant jeg ut at disse fjellene er Rocky Mountains.

Det er også mulig å søke med bilder av ting man ikke vet hva er( krever nøytral bakgrunn så produktet kommer til sin rett), for så å få svar og løse mysteriet. Bildesøk gir derfor store muligheter.

5. Hvordan kontrollere dine fakta, Google har et enormt reportear av faktabasert informasjon, men ikke alt er troverdig. Mange tror rangeringen av temaer som legger seg på resultat siden er rangert etter troverdighet, det er feil. De øverste  sidene vil passe tett med det du spør etter, men det betyr ikke at det er troverdig.  Ofte er det greit å gjøre flere søk for å se om det gir samme svar, eller lese av  webadressen (URL). En webadresse består av flere biter, det kan vurderes og etterprøves om man er usikker på utfallet av opplysninger. En annen teknikk er å spore tidsintervall for dokumentet, dersom to dokumenter er produsert samtidig eller med stor forskjell i tidsintervall.

6. Hvordan skal kombinasjonen brukes, med å kombinere det vi har gått igjennom kan man benytte ulike teknikker. Alt fra effektive søkeord, hvordan velge vilkår som er nøytrale for emnet, eller bruke filter for å nå kjernen ( av nyttig informasjon ) i et nettsted. Ved å benytte de mest kjente instruksjonene som pluss, minus eller fnutter. Nøkkelen til suksess er å være kreativ, nysgjerrig og tålmodig du må prøve å feile utallige ganger for å bli god. Men når du behersker søke-optimalisering vil du spare tid og tilegne deg mye kunnskap samt inneha ferdigheter andre ikke har.

Lykke til!

 

 

 

Digital utvikling tvinger varehandel til å tenke nytt

Med utgangspunkt i teknologiendringer så er de ulike bransjene utsatt på forskjellige måter. I følge Deloitte er varehandel en av de som vil slite dersom de ikke gjør store endringer innen kort tid. Dette er mine refleksjoner rundt emne om du er interessert. Den hurtige digitale utviklingen gjør at de raske spiser de trege, dette er en sannhet vi presenteres for daglig når medier viser til bedrifter som går konkurs. Dette skjer parallelt med nyheter om de bedriftene som gjør suksess.

Suksess-bedrifter legger til rette for en dynamisk organisasjon som tar høyde for teknologiendringer. Disse evner å reflektere over hva de skal være og for hvem i fremtiden. Dette er bedrifter som opparbeider seg kompetanse, for å ta de riktige grepene basert på fremtidig vekst. Gjennom forretningsmodeller, organisasjonskulturen,  kommunikasjon og markedsføring, organisatoriske og strategiske konsekvenser. Og sist men ikke minst tror jeg disse bedriftene legger til rette for en forutsigbar adferd som er preget av riktig kommunikasjon. Dette er ofte en forutsetning for å gjennomføre gode endrings prosesser og krevende endringsledelse. Disse bedriftene har et bedre utgangspunkt enn andre til å møte fremtiden, men det forutsetter også at de investerer i gode IT systemer. Big data blir en viktig  verktøykasse for å analysere data.

Samfunnet er i store endringer, morgendagens og fremtidens kunder vil endre adferd i tråd med den digitale utviklingen. Google informerer om at 70% av kjøp gjøres online, dette har store konsekvenser for fysiske butikker. Reduksjon i trafikk til butikk vil bety mindre omsetning og i verste fall kroken på døra. For å forstå hva som skal til for å stoppe utviklingen må bransjen få bedre  kjennskap til forbrukernes adferd. Det vender oss tilbake til Big data, varehandelen bør benytte intern forretningsdata som sosiale medier for å bygge gode relasjoner og engasjement til målgruppen via sosiale nettverk. De bør ta i bruk tradisjonelle forretningssystemer og offentlig data til å opparbeide seg bedre kunnskap om målgruppen. I tillegg til dette bør de også benytte sensor data for å måle trafikk til butikk og adferd i butikk. Min påstand er at fremtidens forbrukere vil forvente raskere endringer i fysisk butikk i form av opplevelser, nyheter, personaliserte tilbud og et spisset utvalg for å tilfredstille målgruppen.  En annen konsekvens av  teknologiendringene vil også kreve nye måter å tenke business på som disruptive innovasjoner. Dette er nye utradisjonelle måter å tenke fremtidige løsninger. Hensikten er å utvikle banebrytende adferd for å inspirere forbrukere og skape behov, samtidig som løsningene er kostnadseffektive for bedriften.

Ikea har på mange måter gjort  disruptive  innovasjoner ved å utvikle en AR app. En AR app visualiserer møbler som kan settes inn i ditt kjøkken, stue, soverom osv. Dette er en helt ny kundeopplevelse som bringer produktene visuelt inn i ditt hjem med faktiske mål og størrelse slik at du kan ta stilling til om det blir bra, om det passer eller ikke. På denne måten kan du eksempelvis skanne alle rom i en leilighet og innrede på nytt så mange ganger du måtte ønske. Dette vil jeg betegne som banebrytende, ved å laste ned en app kan du få tilgang til hele Ikea sitt utvalg på din mobil og videre inn i ditt hjem. På denne måten kan forbruker benytte produktutvalget til å prøve, teste og finne gode løsninger som vil skape behov.

Ikea har over 392 varehus i 48 land, dersom  denne løsningen blir fremtidens handlemåte vil de stå ovenfor store endringer. Den digitale utviklingen er som tidligere nevnt kostnadseffektiv og lar seg drifte av langt færre  individer enn det som skal til for å drifte et varehus. Og med 392 varehus og rundt 200.000 ansatte over hele verden sier det seg selv at mange vil bli overflødig.  I tillegg kan en digital virksomhet ta utgangspunkt i en base, det kan gjøre 392 utsalgssteder overflødig. Dette er ytterst konsikvens om forbruker slutter å besøke varehus i fremtiden. Mange vil tenke at dette er uforsvarlig og kanskje uetisk, men dersom det er nødvendige grep for skape vekst å tjene penger så vil det skje.

Oppsummering av mine refleksjoner, når det gjelder utfordringene  varehandel står ovenfor så bør de prioritere å tilegne seg kunnskap for å ta de riktige grepene baser på hva fremtiden bringer av teknologiendringer. De bør investere i Big data og bruke tid på å tilegne seg bedre forståelse for kundens adferd. Og med dette som bakteppe, og basert på kjennskap til målgruppen bør de utvikle disruptive innovasjoner som kan gi konkurransefortrinn i fremtiden. Dette vil bety at flere bedrifter vil trenge færre ansatte en før og flere vil miste jobbene sine. Disse menneskene må tilegne seg ny kunnskap for å være attraktive i fremtidens arbeidsmarked.